bli medlem

scrolla ner för olika språk…

Hur blir jag medlem i Schweizerklubben Göteborg i fyra enkla steg?
 1. Skicka följande uppgifter till styrelse@schweizerklub.org:
  Namn, adress, telefonnummer och e-post adress som vi kan skicka information om våra aktiviteter till
 2. Medlemsbidrag
  Enskild person: SEK 150/ år
  Familj: SEK 250 / år
 3. Vänligen betala motsvarande belopp till följande konto:
  Schweizerklub Göteborg, PlusGiro 62 11 78-3 (Nordea)
 4. Grattis – du är nu en ny medlem i vår klubb 😊

  Varmt välkommen – Herzlich willkommen, Bienvenue, Benvenuto, Bainvegni, Welcome!

  Gabriela Schaad, Ordförande

Wie werde ich Mitglied im Schweizerklub Göteborg in vier einfachen Schritten?
 1. Schicke uns bitte deine Angaben an: styrelse@schweizerklub.org:
  Name, Adresse, Telefonnummer och e-mail Adresse damit wir dich erreichen können
 2. Mitgliederbeitrag
  Einzelpersonen: sek 150/ Jahr
  Familie: sek 250 / Jahr
 3. Bezahle bitte den entsprechenden Betrag auf folgendes Konto:
  Schweizerklub Göteborg, PlusGiro 62 11 78-3 (Nordea)
 4. Grattis – du är nu en ny medlem i vår klubb 😊

  Varmt välkommen – Herzlich willkommen, Bienvenue, Benvenuto, Bainvegni, Welcome!

  Gabriela Schaad, Präsidentin

How do I become a member of the Schweizerklub Göteborg in four easy steps?
 1. Please send the following personal information to: styrelse@schweizerklub.org:
  Name, address, phone number and e-mail address through which you want to get information from us
 2. Membership fee
  Single person: SEK 150/ year
  Family: SEK 250 / year
 3. Please pay the corresponding amount to the following account:
  Schweizerklub Göteborg, PlusGiro 62 11 78-3 (Nordea)
 4. Grattis – du är nu en ny medlem i vår klubb 😊


  Varmt välkommen – Herzlich willkommen, Bienvenue, Benvenuto, Bainvegni, Welcome!

  Gabriela Schaad, Chairman